Wettelijke vermeldingen

Image Plus BVBA met zetel te Gewijdeboomstraat 93, Elsene (1050 Brussel) is verantwoordelijke uitgever van deze site.Algemene gebruiksvoorwaarden van de site


Deze website en haar volledige inhoud, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, databases, programma's, enz., hierna vermeld als website, zijn auteursrechterlijk beschermd.


Image Plus laat visualisatie enkel toe voor privé-gebruik. Elke vorm van reproductie is verboden, tenzij voor strikt privé-gebruik. Een afdruk op papier is uitsluitend toegestaan voor privé-doeleinden en voor exclusief persoonlijk gebruik. Een hypertext-link naar deze website mag enkel naar de ontvangstpagina verwijzen (www.imageplus.be).


Elk ander gebruik is verboden, tenzij op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Image Plus. Zo zijn onder andere de volgende activiteiten verboden: merken en logo's van Image Plus copiëren, hypertext-links creëren die elders dan op de ontvangstpagina terechtkomen, delen van of de volledige inhoud gebruiken, enz.


Deze website werd in België aangemaakt. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u de algemene gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u de risico's die verbonden zijn aan de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie. Voor elke betwisting over de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst voorzien op deze website zullen de Belgische hoven en rechtbanken exclusief bevoegd zijn, met toepassing van het Belgisch recht.Auteursrechten


© 2009 Image Plus – alle rechten voorbehouden. Elke vorm van reproductie van (delen van) deze website is verboden.