Advies over de keuze van de media


Affiche, brochure, aankondiging, website, CDRom, radiospotje,...

Deze media hebben elk hun eigen specifieke voordelen. Bij het opstellen van een mediaplan is het nuttig alle beschikbare middelen kort te evalueren, rekening houdend met het vooropgestelde doel en de te communiceren boodschap. Dit biedt een constructieve kijk op de efficiëntie van de communicatie.

Meer weten:

contacteer ons